Röntgenkép a CX-Ray segítségével!


A CX-Ray Kft. pályázati felhívása egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítványok és non-profit szervezetek támogatására.

Pályázat beadási határideje:

2018.08.30.

Browse...
CX-Ray logó

A pályázatról

A pályázat célja a magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítványok és non-profit szervezetek működésének hatékonyabbá tétele, az információ- és tudásáramlás minőségi javítása, valamint a területen fennálló fluktuáció csökkentése.


A pályázat tárgya:

A CX-Ray Kft. szervezeti felméréseinek (a Hálózatelemzésnek, az Elégedettség Felmérésnek és a 360 Fokos Értékelésnek) egyszeri, térítésmentes használata.


A szervezeti felmérések által kimutatható fejlesztési területek:

- Hálózatelemzés esetén: A szervezet informális kapcsolatainak és szerepeinek felderítése. A szervezeten belüli munkafolyamatok, valamint az információáramlás és a tudásmegosztás hatékonyságának felmérése. A szervezet kulcsszakértőinek, tehetségeinek és természetes mentorainak feltérképezése. A várhatóan lemorzsolódó szervezeti tagok kimutatása.

- Elégedettség Felmérés esetén: A szervezeti tagok elégedettségének vizsgálata a munkahelyi környezet és a vezetői viselkedés szempontjából.

- 360 Fokos Értékelés esetén: A szervezetben fontos dolgozói kompetenciák feltárása. Hiteles visszajelzési kultúra megalapozása a vezetők és a beosztottak részére is.


Támogatjuk továbbá a szervezeti diagnosztikán alapuló szervezetfejlesztést is, amennyiben az magába foglalja az eredményekre épített akciótervek kidolgozását és konzultációk megtartását, egy szervezetfejlesztési tanácsadó közreműködésével.

A pályázat feltételei:

A szervezetnek vagy szervezeti egységnek minimum 20, maximum 150 foglalkoztatott fővel kell rendelkeznie. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)

A pályázat adatlapját az oldal tetején, a megadott határidőig be kell nyújtani.


Az érvényes pályázat kötelező elemeként kérünk egy minimum 2 oldalas (A/4, TNR, 12, normál sorköz) dokumentumot benyújtani. A dokumentum célja a szervezet jelenlegi működésének és az optimális belső működést akadályozó nehézségeknek a részletes bemutatása. A pályázati anyag összeállításakor az alábbi szempontokra kell kötelezően kitérni:


1. a szervezeti működés átfogó bemutatása (létszám, tevékenység, hierarchia, strukturális csapatok, együttműködés)

2. a különböző szervezeti egységek, munkakörök és feladatkörök átlagos feladatainak rövid ismertetése

3. az észlelt szervezeti problémák, nehézségek felsorolása és ezek kifejtése (pl. a csapatok/munkatársak/műszakok között nem megfelelő az információk átadása; a beosztottak nem hallgatnak a vezetőre / nem adnak a szavára, stb.)

A dokumentumot ezen weboldal fenti részén, az adatok megadásával együtt lehet feltölteni.


A pályázat elnyerése esetén az alábbi (a felméréshez szükséges) információkat kell a CX-Ray Kft. részére eljuttatni:

- a tagok neve

- a tagok e-mail-címe

- a tagok szervezeti hierarchiája

Pályázni jogosult:

Minden 20-150 főt foglalkoztató, magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány és non-profit szervezet, vagy egy nagyobb magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány vagy non-profit szervezet 20-150 fős részlege. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)

Önkormányzati vagy állami intézmények a pályázatra nem jogosultak.

A pályázat elbírálása:

A támogatásban 2 kiválasztott pályázó részesülhet attól függően, hogy a CX-Ray Kft. szervezeti felmérései mennyiben tudnak hozzájárulni a felmerülő és megoldandó problémákhoz.


Bíráló bizottság

Hári Péter

CX-Ray CEO,

munka és szervezet szakpszichológus

Visitator

közgazdász, coach

Bíró László

Pályázat ütemezése

2018. augusztus 30. 23:59

Érkezés

Jelentkezési időszak vége

2018. augusztus 31. - szeptember 9.

Pályázati anyagok feldolgozása,
5 lehetséges nyertes szervezet kiválasztása

2018. szeptember 10 - 28.

Személyes interjúk lebonyolítása
az 5 továbbjutott szervezettel

2018. október 5.

A két nyertes (és a többiek) értesítése

2018. október 5. - november 30.

A felmérés és a tanácsadás lebonyolítása

PÁLYÁZZ MOST!

Pályázok!

Jelentkezz, hogy segíthessünk!